cena nákupu: 295,00 €/100kg

Ekologie

Neustále máme na zřeteli naší přírodu. I při žárovém zinkování. Neboť filozofie skupiny Kopf zní : Zinkovat v souladu s přírodou. Proto jsou téměř všechny podniky skupiny Kopf certifikovány podle DIN EN ISO 14001 – světově uznávaným dokladem svědčícím o naprosto seriózním přístupu k ochraně životního prostředí ve všech závodech skupiny Kopf. Jaké výhody přináší žárové zinkování ve spolupráci s podniky skupiny Kopf se dovíte na následujících stránkách.

Naším cílem je pracovat v harmonii s přírodou. Proto má skupina Kopf vypracovány vlastní interní předpisy k ochraně životního prostředí, které jsou důsledně využívány v praxi. Tyto předpisy jsou dodržovány i v zemích, které věnují ekologii menší pozornost a jejichž zákonná ustanovení k ochraně životního prostředí jsou velmi benevolentní, případně vůbec žádná neexistují. To znamená :

 • již dnes je většina našich podniků certifikována podle DIN EN ISO 14001
 • všechna naše zařízení jsou vybavena nejmodernější technikou a jsou přizpůsobena našim náročným požadavkům na ochranu životního prostředí
 • máme vlastní expertní tým, který projektuje a optimalizuje výrobní zařízení
 • každý investiční celek je překontrolován na spotřebu energie a dopad na životní prostředí
 • odpadní teplo je opětovně využíváno pomocí výměníku tepla v technologickém procesu
 • naše výrobní zařízení jsou provozována jako jednotky neprodukující odpadní vody
 • pro čištění vzduchu využíváme speciálních filtračních zařízení vyvinutých našimi projektanty
 • v provozu máme dvě vlastní recyklační jednotky pro recyklaci zinku
 • zbytkové látky a látky, které lze znovu využít, jsou shromažďovány a znovu využity nebo zhodnoceny

Ve skupině Kopf je zodpovědné zacházení s přírodou centrem naší práce. Děje se tak již mnoho let a bude tomu tak samozřejmě i v budoucnu.

Pozinkovaná ocel – trvalá alternativa

V důsledku koroze železa dochází jen v Německu ročně ke škodám ve výši 40 miliard euro. Žárově pozinkované ocelové konstrukce tyto škody redukují, o čemž dokáží přesvědčit díky své dlouhodobé životnosti. Navíc jsou z pohledu životního prostředí opětovně využitelné :

 • žárové zinkování chrání ocelovou konstrukci proti korozi levně a šetrně ve vztahu k životnímu prostředí a prodlužuje její životnost několikanásobně
 • žárové pozinkovaná ocel je recyklovatelná a opětovně použitelná

Pokud porovnáme životnostní cykly žárově zinkované a natírané ocelové konstrukce a porovnáme-li navíc i výrobní procesy, vychází žárové zinkování jednoznačně lépe. Výrobky mají delší trvanlivost, nespotřebují tolik nerostných surovin, emise jsou nižší, klimatická bilance dopadá rovněž příznivěji.

Žárové zinkování tedy chrání ocel po desetiletí a je tedy ochranou proti korozi, která se vyplatí.

Cenová poptávka
Rady zákazníkům
Ukázky realizací
Žárové zinkování - obecné informace