cena nákupu: 295,00 €/100kg

Certifikace a normy

NORMY, KTERÝMI SE ŘÍDÍME

Moderní úroveň našich zinkoven dává předpoklady pro vytváření kvalitních povlaků. Nově vydaná norma "ČSN EN ISO 1461 - Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových výrobcích" je identická s normami platnými v celé Evropě, takže pokud jde o tloušťky, vlastnosti, vzhled i měření povlaků existuje v České republice předpoklad k jednotnému sledování kvality vytvářených povlaků.

V oblasti ochrany životního prostředí je na všech našich provozech standardem certifikace ISO 14001. Ale jdeme ještě dále v „zelené barvě“ k eliminaci dopadů na životní prostředí. Proto ve skupině ZINKPOWER® platí vlastní přísné ekologické standardy. Určujeme nová měřítka – s koncepcemi, které jsou ekonomické a trvalé a zaručují prvotřídní výsledky. Ve skupině ZINKPOWER® se tak z hot dip galvanizing – anglického pojmu pro žárové zinkování – stalo green-dip-galvanizing

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI


Nové nároky stavebních firem vedly v roce 2003 k certifikaci " Ü Zeichen" dle "Stavební normy A 2002/1 pro zinkované stavební díly z nelegovaných profilů válcovaných za tepla a zinkovanou ocelolitinu".


Odbornou způsobilost personálu dokládá certifikát DIN CERTCO – Inspektora povrchových úprav.

Certifikace 9001 : 2008


Certifikát 9001 : 2008 ZinkPower Roudnice s.r.o.


Certifikát 9001 : 2008 ZinkPower Promptus spol. s.r.o. Děčín


Certifikát 9001 : 2008 ZinkPower Ostrava a.s.

Cenová poptávka
Rady zákazníkům
Ukázky realizací
Žárové zinkování - obecné informace