cena nákupu: 295,00 €/100kg

Články z oboru

Proč žárově zinkovaný povrch? autor: Leoš Čihák

...Na protikorozní ochranu ocelových konstrukcí a zařízení lanových drah narazil asi každý, kdo se k lanovce jen přiblížil. Škody, které každoročně způsobuje přirozená koroze oceli, nemůže dlouhodobě přehlížet žádný provozovatel. Nelze rovněž pominout vzhled korozí napadených konstrukcí a následný negativní dopad na důvěru ve spolehlivost celého zařízení...

Článek z časopisu Ocelové konstrukce 2010, Nová mořírna; autor: Leoš Čihák

...Po patnáctiletém plném provozu žárové zinkovny v Roudnici nad Labem byla provedena generální rekonstrukce mořící linky s návaznými transportními systémy. Desetitisíce provozních hodin strojních zařízení, které pracovalo přímo v agresivním prostředí výparů mořících lázní (roztok HCl), zanechalo hluboké korozní stopy, které vedly v posledních letech k nárůstu nákladů na údržbu a snižovaly provozní spolehlivost celé zinkovací linky ...

Článek z časopisu Povrchové úpravy č.3/2010, Nebojte se DASt Richtlinie 022; autor: Leoš Čihák

...Nová norma DASt Richtlinie 022, která platí od začátku roku2010 v sousedním Německu pro žárové zinkování nosných ocelových konstrukcí se k našim výrobcům dostává jen pozvolna prostřednictvím firem, které již pro německé investory podle této normy realizovaly první zakázky. O co v zásadě beží? ...

Článek z časopisu Ocelové konstrukce, č. 4 / 2009; autor: Leoš Čihák

...Zinkovna Roudnice n.L., s.r.o. si buduje svou pozici na trhu povrchové úpravy žárovým zinkováním již od roku 1995. Ač zinkovna organizačně spadá pod holdingové uspořádání Zinkopower Copany, původně rodinné firmy Kopf, padesátiprocentní účast zde má firma Siegener Verzinkerei Holding GmbH ...

Článek z časopisu Povrchové úpravy č.2/2008, Posouzení žárově zinkovaných výrobků; autor: Leoš Čihák

...Mám upřímnou radost, když někde vidím účelně aplikovanou ochranu žárovým zinkem, přičemž realizovaný kovový prvek esteticky ladí s použitými okolními materiály. Mám na mysli kombinaci se dřevem, betonem, přírodním kamenem nebo i se zemí....

Představení Zinkovny Ostrava, a.s. v časopise Konstrukce – ing. Stanislav Cieslar

... Zinkovna Ostrava, a.s. byla postavena v roce 1998 a na podzim téhož roku byla i uvedena do provozu. Jedná se o firmu se stoprocentně zahraničním kapitálem se dvěma německými vlastníky ...

Článek z časopisu Povrchové úpravy 3/2004, Anomálie zinkové ochrany železa při styku s teplou vodou; autor: Leoš Čihák

... Při své praxi inspektora povrchových úprav jsem se setkal se zajímavým případem prorezavění zásobníkové nádoby na teplou užitkovou vodu již po 14 měsících jejího provozu. Reklamovaný případ byl o to závažnější, že zrealizovaný systém okruhu teplé užitkové vody (TUV), měl ve svém okruhu zabudováno ještě dalších 27 ks podobných zásobníků se stejnou povrchovou úpravou ...

Článek z časopisu Ocelové konstrukce, č. 1 / 2004; autor: Leoš Čihák

... Zinkovna Roudnice n.L., s.r.o je aktivní na trhu komerčně zinkovaných dílů od roku 1995. Za dobu své existence se propracovala mezi stabilní a spolehlivé dodavatele poskytované služby – žárového zinkování ocelových výrobků ...

Článek z časopisu Povrchové úpravy, č. 4 / 2003; autor: Leoš Čihák

... s nezadržitelným rozvojem automobilismu a dopravy jde kupředu i technologie výstavby a kvalita dopravních cest. Rád bych se zmínil a povrchových úpravách na ocelových konstrukcích mostů a všech zařízeních podél cest, která jsou vyrobena z oceli ...

Článek z časopisu Povrchové úpravy, č. 3 / 2002; autor: Leoš Čihák

... nejvíce problémů v nedořešených detailech je možno v žárové zinkovně vidět na zámečnickém zboží, které bývá zpravidla určeno pro novostavby či součásti městského vybavení domů a ulic. (plotové dílce, branky, brány, přístřešky, parkovací zábrany apod.) ...

Článek z časopisu Povrchové úpravy, č. 3 / 2001; autor: Leoš Čihák

... nová architektura posledního desetiletí zanechává v našich osídleních stavby, jichž si nelze nevšimnout. Na některých dominantních budovách, jako je Zlatý anděl, Nová oranžérie Pražského hradu, Tančící dům, nebo Liberecká knihovna, se jako povrchová ochrana ocelových dílů prosadil žárový zinek. A právě z tohoto důvodu jsem se vydal za hlavním inženýrem správy pražského Hradu ing. Jiřím Mrázem, abych se o vztahu architektů k žárovému zinkování něco dozvěděl ...

Článek z časopisu Povrchové úpravy, č. 1 / 2000; autor: Leoš Čihák

... díky rozvíjejícím se tržním podmínkám se začínáme setkávat s velmi zajímavými stavbami nejen ve výstavbě rodinných vil, ale také v průmyslové oblasti a často i v městské architektuře. Snad díky zahraničním spolumajitelům se také častěji využívá při protikorozní ochraně ocelových konstrukcí žárové zinkování, neboť ti mají ověřeno, že z hlediska dlouhodobé trvanlivosti je ochrana žárovým zinkem nejekonomičtější protikorozní ochranou ...

Cenová poptávka
Rady zákazníkům
Ukázky realizací
Žárové zinkování - obecné informace