cena nákupu: 295,00 €/100kg

Technologie

Technologie zinkování

Příprava materiálu

Díly určené k žárovému pozinkování se připraví, zbaví se olejů a tuků, poté mořením i rzi a nečistot. Přes lázeň s tavidlem se takto očištěné díly dostávají do sušící pece, kde se usuší a usušené se konečně dostanou do zinkovací lázně. Následuje ochlazení, začištění a kontrola. Tento proces zaručuje našim zákazníkům stálou kvalitu.

Zinkovací lázeň

Stálý ohřev na 445 °C s moderním zařízením na zachycování a čištění zplodin. Žárové zinkování podle normy ČSN EN ISO 1461.

Začištění a konečná kontrola

Každý kus je pečlivě kontrolován, přičemž se zjišťuje, zda-li na něm nejsou vady. Teprve potom se připraví k expedici.

Expediční sklad

Díly, které prošly kontrolou jsou podle přání zákazníka svázány, zabaleny a uskladněny pod střechou v hale. Tímto způsobem chráníme Vaše zboží před první rychlou oxidací vedoucí ke vzniku bílé rzi.

Expedicní sklad Expedicní sklad Expedicní sklad

Pro skladování a transport pozinkovaného zboží Vám doporučujeme následná opatření

Skladování:

 • pozinkované zboží je nutno skladovat pod střechou
 • obzvláště při dešti, mlze a vysoké vlhkosti čerstvě pozinkované části nenechávat na otevřené ploše
 • také delší působení sněhu může zapříčinit vznik bílé rzi
 • pozinkované části neskladovat ve vlhké trávě a kalužích vody
 • nezakrývat zboží fóliemi
 • ukládat zboží tak, aby se v jednotlivých částech nehromadila voda
 • jednotlivé části podkládat
 • používat suché dřevěné podložky
 • podlahy skladu musí být suché a se spádem, aby mohla voda lehce odtéci
 • ukládat minimálně 150 mm nad zemí

Transport:

 • při dešti, mlze a mokrých vozovkách transportovat zboží pod plachtou
 • při transportu přes moře provést speciální balení
 • při transportu zamezit kontaktu s agresivními látkami
 • pozinkované části netransportovat v mokrých bednách

 

Cenová poptávka
Rady zákazníkům
Ukázky realizací
Žárové zinkování - obecné informace