cena nákupu: 295,00 €/100kg

Pro konstruktéry - konstrukční požadavky

KONSTRUKČNí POŽADAVKY

Výrobky, určené k žárovému pozinkování, je třeba konstruovat a vyrábět tak, aby byly pro zinkování vhodné. Výrobky s dutými prostorami vyžadují odvětrávací a výtokové otvory.

Zboží určené k žárovému zinkování musí odpovídat požadavkům dle normy ČSN EN ISO 1461 pro navrhování konstrukcí pro žárové zinkování a není zinkovnou dále přezkušován. Zinkovna Roudnice n.L. poskytuje poradenství při úpravě konstrukcí pro žárové zinkování zdarma.

KONSTRUKČNí ZáSADY PRO ŽáROVé ZINKOVáNí

 • Můžete zinkovat všechny nízkouhlíkové ocele, některé nízkolegované ocele, litinu a ocelové odlitky.
 • Můžete zinkovat velké množství výrobků rozdílných tvarů, velikostí a hmotnosti. Pokud máte neobvyklý výrobek, je lepší to s naší zinkovnou konzultovat.
 • Dodržujte konstrukční návody týkající se odvzdušňovacích a výtokových otvorů u dutých dílů.
 • Zajistěte dostatečnou vůli odpovídající čtyřnásobku tloušťky povlaku na spojovacích dílech se závitem.
 • V závislosti na síle materiálu zajistěte vždy minimálně 1 mm vůli u všech ploch určených ke slícování.
 • Nepokoušejte se žárově zinkovat spoje z nízkotavitelných pájek. Dojde k jejich destrukci.
 • Při svařování nepoužívejte silikonové nátěry proti rozstřiku. Žárové zinkování na těchto místech neproběhne.
 • Tryskáním odstraňte formovací písek z odlitků. Žárové zinkování v místech kde je písek, neproběhne.
 • Pokud je to možné, vyhněte se přeplátovaným povrchům. Pokud to není možné, je třeba dodržet doporučení týkající se odvzdušnění.
 • Nezapomeňte že zinkovna musí být schopná zvedat a otáčet vaším výrobkem. Ujistěte se, že jsou zajištěny zvedací body, které je možné použít.
 • Nevyžadujte na zinkovně, aby zinkovala výrobky, které jsou velmi pevné v jedné ose a ve druhé ne. Téměř vždy dojde k jejich deformaci.
 • Vyhněte se rozměrným nevyztuženým plochám z tenkého plechu. S velkou pravděpodobností se budou deformovat.
 • Je-li nutné žárově pozinkovanou ocel řezat nebo svařovat, zabraňte vdechování vytvářejících se zinkových par.

Nátokové a odvětrávací otvory

Bez otvorů není možné provést zinkování dutých konstrukcí kvůli nebezpečí exploze. Řazení a velikost otvorů ovlivňuje rovněž kvalitu zinkování.

Návrh nátokových a odvětrávacích otvorů
Rozměry dutých profilů v mm
Minimální průměr děr při jejich počtu
1 2 4
menší než  
15 15 20 x 10 8    
20 20 30 x 15 10    
30 30 40 x 20 12 8  
40 40 50 x 30 14 10  
50 50 60 x 40 16 12 10
60 60 80 x 40 20 12 10
80 80 100 x 60 20 12 12
100 100 120 x 80 25 16 12
120 120 160 x 80 30 25 20
160 160 200 x 120 40 25 20
200 200 260 x 140 50 30 25

 

Cenová poptávka
Rady zákazníkům
Ukázky realizací
Žárové zinkování - obecné informace