cena nákupu: 262,00 €/100kg

Pro konstruktéry - zavěšení dílu

Výtokové a odvětrávací otvory umístit pokud možno svisle pod zavěšovacími otvory.

Cenová poptávka
Rady zákazníkům
Ukázky realizací
Žárové zinkování - obecné informace