cena nákupu: 295,00 €/100kg

Rady zákazníkům

Několik pravidel a rad

 • Pokud si nejste jistí, poraďte se s zinkovnou o konstrukci.
 • Nikdy neposílejte do zinkovny neodvzdušněné duté profily. Během konstrukce myslete na bezpečnost. Nikdy nezapomeňte, že duté profily ponořené do zinkovací lázně, explodují a mohlo by dojít ke zranění.
 • S žárově pozinkovanou ocelí můžete manipulovat bez obav z kontaminace zinkovým povlakem.
 • Měli byste vědět, že v ohni povlak žárového zinku:
  • Nehoří
  • Nevytváří toxické výpary
  • Žádným způsobem nechrání ocel před ohněm
  • Neohrožuje požárníky
 • Povlak žárového zinku má vně i uvnitř výrobku stejnou tloušťku, proto dosáhnete stejné protikorozní ochrany vně i uvnitř dutých částí.
 • Zinek zajistí oceli protikorozní ochranu a šetří vaše peníze prodloužením životnosti.

Zinkovna Roudnice Zinkovna Roudnice Zinkovna Roudnice

Žádáme o dodržení:

 • Díly dodávejte na povrchu bez olejů, tuků, barev, strusky apod., případně jejich zbytků. Tyto materiály nemohou být odstraněny mořením a způsobují chyby při zinkování.
 • Oceli s nevhodným obsahem Si jsou náchylné k tvorbě silného, křehkého zinkového povlaku, který může mít šedý, nelesklý vzhled. Proto žádejte od svého dodavatele oceli materiály “vhodné pro žárové zinkování”.
 • Při konstruování se vyhněte špatně manipulovatelným konstrukcím.
 • Maximální rozměr materiálu pro zinkování je 6,5 x 1,6 x 2,4 m pro sedmimetrové vany Ostrava a Roudnice a 13,5 x 1,7 x 2,5 m pro 14-ti metrovou vanu Promptus Děčín

Zinkovna Roudnice Zinkovna Roudnice Zinkovna Roudnice

Kde je možné povlak žárového zinku použít?

 • Téměř v jakýchkoliv dostatečně větraných vnitřních prostředích
 • Téměř v jakémkoliv vnějším prostředí
 • V kontaktu se studenou, tvrdou vodou
 • V kontaktu s tvrdou vodou do 60 ° C
 • V mnoha typech půd (dle rady odborníků AČSZ)
 • V kontaktu s většinou typů dřev (dle rady odborníků AČSZ)
 • V kontaktu s většinou kovů, ale ne při trvalém ponoření
 • Při teplotách do 200°C v případě stálého provozu, krátkodobě do 275°C

Zinkovna Roudnice Zinkovna Roudnice Zinkovna Roudnice

Nikdy byste neměli použít samotný povlak žárového zinku k protikorozní ochraně oceli:

 • V kyselých roztocích
 • V silně alkalických roztocích

Jaké informace byste měli zinkovně poskytnout?

 • Složení ocele
 • Označení významných ploch
 • Nákres označující místa, kde drsnost povrchu může bránit zamýšlenému užití
 • Srovnávací vzorky stanovující požadovanou kvalitu
 • Požadavky na speciální předúpravu

CENA A ZPŮSOB KALKULACE

 • Mezi přednosti žárového zinkování patří bezesporu i nízká cena a nízké udržovací náklady.
 • Cena je kalkulována podle váhového vytížení jednoho ponoru do zinkové lázně.
 • Cena je stanovena za 1 kg pozinkovaného zboží. Výrobky jsou váženy po pozinkování.
 • Přestože jsou pořizovací náklady na ochranu ocelových dílů žárovým zinkem a ochrannými nátěrovými systémy srovnatelné, dostaví se zásluhou dlouhé životnosti zinkové ochrany významný ekonomický efekt již při první nutné opravě ocelových konstrukcí, chráněných nátěrovými systémy (náklady na odstranění staré barvy, nový nátěr, práce, stavba lešení a další náklady spojené s odstávkou).
Cenová poptávka
Rady zákazníkům
Ukázky realizací
Žárové zinkování - obecné informace