cena nákupu: 262,00 €/100kg

Žárové zinkování - obecné informace

PROTIKOROZNÍ OCHRANA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM

Žárové zinkování zajišťuje spolehlivě dlouhodobou protikorozní ochranu ocelových výrobků. Ocelové součásti očištěné od rzi, okují a nečistot se ponořují do roztaveného zinku, kde se na nich vytváří povlak slitiny železa a zinku s vrchní vrstvou čistého zinku. Výsledkem je stříbřitě šedý povrch, který chrání kov proti korozi spolehlivě dlouhá léta.

PŘEDNOSTI ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ

  • Dlouhá životnost zinkových povlaků. Tyto povlaky často zaručují bez údržby protikorozní ochranu po dobu životnosti výrobku.
  • Vynikající přilnutí ochranné vrstvy díky vytvoření slitiny Fe-Zn v zinkové lázni.
  • Povrchová úprava je prováděna ve stabilním zařízení definovaným způsobem. To snižuje pravděpodobnost výskytu vad.
  • Maximální omezení negativního vlivu lidského faktoru při zpracování na kvalitu povrchu.
  • Kvalita zinkového povlaku je zcela nezávislá na vnějších povětrnostních podmínkách v průběhu procesu nanášení.
  • Rovnoměrné a kvalitní povlaky s hladkým povrchem vznikají i v obtížně přístupných místech.
  • Ochrana uzavřených vnitřních prostor ocelových konstrukcí (např. trubky jsou pozinkovány i uvnitř).
  • Na ostrých hranách a rozích vzniká stejně silný nebo silnější povlak než na rovném povrchu.
  • Zinkový povlak je schopen odolávat mechanickému namáhání během transportu, skladování a montáže. Poškození během manipulace je výjimečné a oprava povlaku je nutná jen velmi zřídka.
  • V případě, kdy dojde k porušení povlaku drobným poškrábáním nebo úderem, zinkový povlak chrání ocel proti korozi katodicky.


ZINKOVÝ POVLAK

Vytvoří se elektrochemický článek. Zinek v okolí poškození oxiduje, oxidační produkty se vyloučí na povrchu oceli a chrání ji.Ocel je chráněna i z tohoto důvodu, že v kontaktu se zinkovým povlakem je katodou.


POVLAK NÁTĚRU

Ocel rezaví v bodě, kde dojde k poškození nátěru. Rez proniká pod nátěrový film, který je zdvihán od povrchu ocele. Koroze pokračuje, dokud není poškození opraveno.


POVLAK ELEKTRO-POZITIVNĚJŠÍHO KOVU NEŽ OCEL

Například nikl, chrom a měď urychlují korozi v místě poškození. Ocel v tomto místě koroduje rychleji, než bez povlaku. Koroze má mnohdy podobu pittingu, který může pronikat ocelí.

SROVNÁNÍ POVLAKU ŽÁROVÉHO ZINKU S JINÝMI OCHRANNÝMI POVLAKY

žárový zinkový povlak většina kovových povlaků nátěry
Vytváří slitinu s ocelí Nevytváří slitinu s ocelí Samostatný povlak
Velmi dlouhá životnost Různá životnost Různá životnost
Elektrochemická ochrana Žádná elektrochemická ochrana Žádná elektrochemická ochrana
Výborná odolnost vůči poškození Dobrá odolnost vůči poškození Špatná odolnost vůči poškození
Výborná odolnost vůči poškození Dobrá odolnost vůči abrazi Špatná odolnost vůči abrazi
Snadná kontrola Někdy těžko proveditelná kontrola Dosti snadná kontrola

Minimální místní tloušťky zinkového povlaku (d) na oceli a litině předepsané normou EN ISO 1461

Tloušťka t (mm) a typ materiálu Minimální tloušťka povlaku
d (µm) (g/m2)
ocel t < 1,5 mm 35 250
ocel t 1,5 až 3mm 45 325
ocel t > 3 až 6mm 55 395
ocel t > 6 70 505
litina t < 6 mm 60 430
litina t > 6 70 505

Zinkovna Roudnice Zinkovna Roudnice Zinkovna Roudnice

Cenová poptávka
Rady zákazníkům
Ukázky realizací
Žárové zinkování - obecné informace