cena nákupu: 295,00 €/100kg

Žárové zinkování - vliv křemíku

VLIV KŘEMÍKU NA TLOUŠŤKU ZINKOVÉ VRSTVY

U ocelí uklidněných křemíkem má na reakci mezi zinkem a železem největší vliv právě obsah křemíku. Křemík ovlivňuje reakci mezi zinkem a železem tak, že aktivně podporuje vytváření poměru 4 krystalických fází zinku, které postupně narůstají na povrchu oceli. Reakce růstu krystalů probíhá velmi rychle a tloušťka povlaku zinku může růst úměrně s dobou ponoru v zinkové lázni.

JAK POVLAK VYPADÁ

Obrázek ukazuje příčný výbrus povlaku pod mikroskopem. Tloušťka tohoto povlaku je 80 mm.


Vztah mezi dobou ponoření a tloušťkou zinkového povlaku u ocelí s různým obsahem křemíku (Si). Křivky představují průměrné hodnoty, které vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností. U ocelí se stejným obsahem Si může u jednotlivých vsázek docházet k významným rozdílům v chování.

Vztah mezi obsahem křemíku (Si) v oceli a tloušťkou zinkového povlaku pro dobu zinkování 9 a 3 minuty a při teplotě zinkování 460°C. Křivky odpovídají průměrným hodnotám. Může docházet k významným rozdílům mezi ocelemi se stejným obsahem křemíku v různých vsázkách. Vysoká reaktivita v rozmezí koncentrací 0,04 - 0,12 % Si se nazývá Sandelinův efekt.

 

Cenová poptávka
Rady zákazníkům
Ukázky realizací
Žárové zinkování - obecné informace